tiistai 27. heinäkuuta 2010

Hyvinvointi Suomi

Omilla korvillani olen silloin tällöin radiouutisissa, tai ajankohtaisissa ohjelmissa kuullut sanottavan, että Suomi lukeutuu hyvinvointivaltioiden joukkoon.
Sehän on hyvä, mikäli valtiossa tosiaan voidaan hyvin.
Millä hyvinvointia sitten mitataan? Onko mittarina taloudellinen hyvinvointi, vai otetaanko myös henkinen hyvinvointi huomioon? Millaiset ovat mittarit, tarkasteltaessa Suomen menestymistä kilpailussa muiden hyvinvointvaltioiden kesken.
Tietenkin huomioon otetaan valtion velka /kansalainen ja kuinka olemme hoitaneet vastuumme kehitysyhteistyössä( 0,7% bkt).
Hyvinvointia mitattaessa arvioihin tulisi ottaa mukaan avohoidossa olevat sairaat, alkoholistit, huumeiden orjat, työssään loppuunpalaneet, lukutaidottomat ja työttömät maahanmuuttajat, oman kansan työttömät ja syrjäytyneet, henkinen pahoinvointi ym, ym.
Nämä ihmiset tulee ottaa huomioon hyvinvointia mitattaessa.
Valtion velat on maksettava,voidaan sitten hyvin tai huonosti.
Kehitysavun antamisessa valtion tulee olla määrätietoinen.
Ulkomaille maksettu apu palautuu ajallaan takaisin.
Avohoidossa olevat lähimmäisemme ovat ihmisiä, joidenka elämä on yhtä arvokas, kuin kenen tahansa meistä.
Alkoholin kulutusta voidaan hillitä nostamalla alkoholin verotusta. Hoitolaitoksia ja paikkoja on perustettava lisää alkoholistien auttamiseksi.
Huumeiden käyttäjille tulee olla riittävästi vieroitushoitoa tarjoavia palvelupaikkoja.
Jo pienestä pitäen on opetettava lapsia huomioimaan erilaiset, yksinäiset ja eri rotuakin olevat lähimmäiset.
Työssä käyvien henkisestä hyvinvoinnista ja jaksamisesta tulee huolehtia.
Edellä on vain pieni luettelo hyvinvointivaltion kansalaisista, joista kansakuntamme muodostuu.
Mikäli perinteistä perhemallia muutetaan lailla, voidaan kysyä, lisääkö se hyvinvointia.
Kristillisiä arvoja kannattaa tutkia ja lukeaRaamatusta.
Suomella on mahdollisuus nousta todelliseksi hyvinvointivaltioksi, jos sen päättäjät ottavat huomioon heikommin voivat kohentamalla lainsäädännöllä heidän asioitaan. Se on oikein ja kristillistä toimintaa.
Vanhurskaus kansan korottaa.

Mauno Jouppi, KD, kansanedustajaehdokas v. 2011 eduskuntavaaleissa.

maanantai 19. heinäkuuta 2010

Perinteistä

Kaikenkaikkiaan rohkea kirjoitus sanomalehden etusivulla perjantaina:
"EU-maat päättävät itse geenimuunnelluista kasveista".

Jutussa kerrottiin, miten lähikunnan maanviljelijä on valmis viljelemään geenimuunneltuja viljalajikkeita.
Mielestäni ilman selkeää ja todenperäistä tietämystä geenimuunnellun kasvin terveellisyydestä ja vaikutuksesta ihmisiin ja eläimiin ei kokeiluun pitäisi lähteä.
Vaasan kaupunginvaltuusto on antanut suurkeittiöillensä suosituksen, ettei ruokia, joissa on käytetty geenimuunneltuja valmistusaineita, tarjottaisi Vaasan kouluissa ja laitoksissa.

Tällä hetkellä ei ole pelkoa viljan loppumisesta ruoan valmistuksen raaka-aineena, johon skenarioon viljelyn puoltajat viittaavat.
Perinteistä kasvinjalostusta on kannatettava ja sitä kehitettävä.
Täällä Pohjanmaan lakeuksilla pellot kasvavat hyvin ja viljelijät ovat ammattitaitoisia ja hyvin työnsä osaavia.
Tuttua ja turvallista viljelyä Suomessa on hyvä jatkaa.

tiistai 13. heinäkuuta 2010

Todellista elämänmenoa, Totuuteen turvaaville ihmisille
Kesäiseen aikaan Suomessa on runsaasti suuria hengellisiä tapahtumia.
Voi ihmetellä, mikä vetää sankoin joukoin väkeä kesästä toiseen näille juhlille?
Joidenkin mukanaolo on itsestään selvää, koska jo lapsuudesta asti on siihen tottunut ja kasvanut.On kuljettu vanhempien ja sukulaisten mukana eri puolilla maatamme järjestettävillä kesäjuhlilla.
Vanhempi väki pitää luovuttamattomana aarteenaan päästä oman hengellisen liikkeen kesäjuhlille.
Usealla on mielessä tuttavien, sukulaisten tapaaminen ja tietenkin Jumalan Sanan kuuleminen.
Jumalan Sanan kuuloon lähteminen on Pyhän Hengen työ ihmisessä.
Jumalan Sana on suuri voimavara. Se virvoittaa henkeämme, sieluamme ja antaa voimaa tuleviin aikoihin.
Autojen ja kännyköiden akutkin täytyy ladata.
Samalla tavalla ihmisenkin henki ja sielu kaipaavat ulkopuolelta tulevaa voimaa, "latausta", joka on Jumalan Sana.
Raamattu puhuu puusta, joka on istutettu veden äärelle. Sellainen puu antaa hedelmänsä ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu.
Jeesus sanoo olevasa elävä vesi. Joka sitä vettä juo ei koskaan janoa.
Kesäjuhliin valmistaudutaan, paitsi konkreettisesti tekemällä töitä, myös rukoilemalla.
Monet rukoilevat, että Jumala ravitsisi juhlakansaa.
Monet rukoilevat, että Raamatun sana ojentaisi ja ohjaisi tiepuoleen joutuneita, sairaaat saisivat toivoa ja paranisivat, murheellisille lohdutusta ja uskoon vahvistusta.
Kuitenkin vielä paljon enemmänkin Jumala antaa, kuin edes osaamme pyytää.
Näistä muutamista rukousesimerkeistä löytyy jo monta hyvää syytä lähteä hengellisille kesäjuhlille.


Kouluistamme aiotaan vähentää, jo ennestäänkin niukkaa kristillisen opetuksen määrää. Esitys siihen on jo olemassa.
Se viittaa siihen, että lapsilta halutaan näin menetellen ottaa pois ainut perusta, joka kestää maailman keskellä.
Raamattu varoittaa kansoja: "Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakunnan häpeä".
Kristillisen opetuksen vähentäminen, tai kokonaan lopettaminen ei ole millään tavalla puolustettavissa.
Suomen koulujen uskonnonopetus on tuonut paljon hyvää monien sukupolvien elämään.

lauantai 10. heinäkuuta 2010


Kesäillan mietteitä.
Iloitsemmeko omasta kotimaastamme, vai onko yhdentekevää, tai peräti yksi ja sama millainen lippu meillä saloissamme liehuu?

Mainitsenko ylpeänä kotimaakseni Suomi?

Onko hyvää ja turvallista asua Suomessa ja olla Suomen kansalainen?

Toivottavasti kaikilla maamme asukkailla on tyytyväinen mieli omasta

isänmaastaan.


Aika, jota elämme on nopeatempoista.

Mukana pysyminen työelämässä vaatii suurta panostusta ja jatkuvaa kouluttautumista.


Perheissä voimme kuitenkin satsata lasten ja vanhempien yhdessä olemiseen. Se ei maksa mitään.

Lapset oppivat vanhemmiltaan, joko kiihkeän, kiireisen elämäntyylin tai rauhallisen, turvallisen ja toiset huomioonottavan elämän mallin.

Monenlaisten elämäntilanteiden kohdatessa kannattaa perheeseen panostaa ja läheisiä ihmissuhteita hoitaa. Lasten ja nuorten hyvinvointiin kannattaa antaa kaikkensa.

Lapset ovat tulevia maamme päättäjiä. Heissä on tulevaisuus.


Ihmisen sisällä on turvallisuuden ikävä.

Lapsuudessa koetut asiat vaikuttavat monasti koko loppu elämään.

On sanottu, että isän ja äidin syli tuottaa yhteiskuntakelpoisia aikuisia.

Asiat ovat joskus aika pienestä kiinni.

Lapsilla on oikeus rauhaisaan ja turvalliseen kotiin.

Antakaamme aikaamme lapselle.