torstai 30. joulukuuta 2010

Isänmaa, Suomi - Finland


Isänmaamme puolesta olivat taistelemassa suomalaiset miehet. Myös naisia palveli rintamilla monissa tärkeissä tehtävissä.

Liikkeelle lähdettiin, tietämättä palataanko kotiin koskaan.

Oli vain lähdettävä liikkeelle, puolustamaan itsenäisen Suomen rajoja, koti-ikävä, pelko, kylmyys talvella, helle kesällä, seuralaisina.

Karskitkin miehet laittoivat "vitoset" ristiin, kun vastassa oli tuntematon tulevaisuus.

Kotirintamalla kokoonnuttiin yhteen rukoilemaan Jumalan suojelusta miehille ja naisille sodassa. Rukousta tarvittiin kotijoukkojenkin puolesta. Luottamus Jumalaan antoi voimia kotona ja rintamalla.

Kaikki eivät palanneet hengissä sodasta. Hinta isänmaan rajojen turvaamisesta oli kallis. Miehet ja naiset, jotka kaatuivat taisteluissa Suomen puolesta, antoivat kalleimman maksun, henkensä, maastamme.


Tänä päivänä meidän tulisi myös rukoilla Suomen maan ja kansalaistemme puolesta. Maaomaisuuttamme myydään vieraan maan kansalaisille. Tehtaat siirtyvät vieraiden valtioiden omistuksiin. Työmaillamme käytetään pimeää työvoimaa ,joka ei maksa veroja Suomeen jne.

On aika aloittaa alusta.

Suomi pärjää rehellisellä työnteolla. Osaamistamme voimme hyödyntää monin tavoin.

Kaiken onnistumisen ehto on rehellisyys. Ehdoton rehellisyys.

Ahneus, ja "kaikki minulle heti"-menttaliteetti, on hajottava voima. Tuotekehitykseen on panostettava. Kilpailuvalttinamme on laadukas tuote ja tuttu ja tunnettu osaaminen. Tuote,joka on hintansa väärtti. Rakentakaamme hyviä taloja, tehkäämme hyviä laivoja, valmistakaamme hyvää paperia, laittakaamme kaikkemme likoon menestyksemme eteen. Pitäkäämme huolta heikoimmista antamalla heillekin mahdollisuus hyvään elämään Suomessa.

Kannattaa siis valita sellaiset henkilöt päättämään maamme asioista, jotka ovat rehellisiä ja vastuuntuntoisia. Sellaisia, jotka kantavat huolta myös kristillisen arvopohjan säilymisestä maassamme.

Koti, uskonto, isänmaa. Siinä on kiitosaiheemme, sekä arvomme.

Kristillinen kasvatus tuottaa yhteiskuntaan tyytyväisiä kansalaisia ja on turvaamassa maamme menestymisen.

Nyt on aika rukoilla Jumalan antamaa viisautta ja oikeudenmukaisuutta.


Mauno Jouppi

eduskuntavaaleissa ehdokkaana, Vaasan vaalipiirissä, KD

lauantai 18. joulukuuta 2010

Kohti eduskuntavaaleja
Kohtalainen itätuuli puhaltelee ulkona.

Vanha sanonta onkin osuva: idän tuulet ilkeimmät. Sisällä omassa kodissani on lämmin. Pystymuureissa palaa iloisesti valkeat tälläkin hetkellä.

Kristillisdemokraattisen puolueen eduskuntavaaliteemat pyörivät mielessä.

"Koti, uskonto ja isänmaa." Kolme vankkaa, Suomeen kuuluvaa, kristillistä teemaa.

Näillä keleillä , meidän leveysasteellamme, on Jumalan siunausta, jos voi kertoa asuvansa neljän lämpöisen seinän sisäpuolella. Kaikilla ei valitettavasti näin hyvin maassamme ole. Joidenkin ihmisten postiosoitteena on tylysti "poste-restant". Asuinpaikkana saattaa olla kerrostalojen rappukäytävät, pressusuojat, vene, taikka aivan ulkosalla, taivas kattona.

Millaisen suojan heille tarjoaisin (tarjoaisimme)?

Asunnottomille asuntoja- kampanjointi onkin ensiarvoisen tärkeää vastuun kantamista läheisistämme. Eikä vain kampanjointi, vaan konkreettinen toiminta. Kaikilla ei mene hyvin. Sanonta; Jokainen on oman onnensa seppä, voi joiltain osin olla tottakin, mutta syitä on monia.
Väliinputoajia ovat usein syrjäytyneet nuoret, päihdeongelmaiset, yksinäiset.
Taloudellinen ahdinko tukahduttaa ihmisen elämän ilon.

Jokin asia elämässä voi mennä pieleen, keneltä tahansa meillä täälä Suomessakin. Esimerkiksi noin 8000 ihmistä on kotia vailla. Ensisijaisesti kaupunkien ja kuntien vastuulla ovat asunnottomat.
Mistä rahat rakentamiseen?
Suunnilleen 1 miljardin rakentaminen tulisi maksamaan.

Nyt on aika huomioida myös heitä, joista kukaan ei välitä.
Ihmisarvo on markkina-arvoa korkeampi.
Hyvää adventin aikaa.
Mauno Jouppikeskiviikko 17. marraskuuta 2010

Perhe

Suomessa on aikojen saatossa saatu useita parannuksia lapsiperheiden hyväksi.
Paljon on tehty ja paljon on vielä tehtävää perheiden hyvinvoinnin parantamiseksi.
Saavutetuista hyvinvointieduista mainittakoon vain esimerkiksi lapsilisät, äitiys- ja isyyslomat.
Perheiden keskimääräinen lapsiluku avioparia kohti on tilastojen mukaan 1,8 lasta.
Tämä ennakoi väkiluvun melko jyrkkääkin laskua tulevaisuudessa.
Perhekoon kasvaminen olisikin toivottavaa ja hieno asia.
Kuntapuolella voisi asian kannustamiseksi olla esimerkiksi jonkinlainen, "uusi kuntalainen"- rahalahja perheelle ja uudelle tulokkaalle,tai joku muu etuus.
Valtiovallan taholla olisi tehtävä myös entistä enemmän työtä perheiden hyväksi.
Yhteiskunta panostaa runsaasti koulutukseen ja on siinä osittain onnistunutkin.
Suomessa koulutuksen saaneet saattavat lähteä opintojen jälkeen ulkomaille, koulutustaan vastaavaan työhön.
Juuri valmistuneet nuoret ovat perheenperustamisiässä ja heidät olisi saatava pysymään kotimaassa.
Kiinnostavat työpaikat ovat hyvin tärkeitä, etteivät ammattitaitoiset ja koulutetut henkilöt hakeutuisi pois kotimaan työkentiltä.
Verotuksen keventäminen alaikäisten lasten vanhemmilta on yksi vastaantulemisen muoto.
Myöskin toisesta ja useammasta lapsesta tulisi vanhempainvapaata lisätä.
Jos syntyvyys ei kasva, kymmenen vuoden kuluttua suomalainen alkuperäisväestö saattaa olla vähemmistönä omassa kotimaassaan.
Vielä asialle voidaan tehdä jotain.
Perheen arvot kunniaan. Isä, äiti ja lapset, ovat yhteiskuntamme perus-solu.
Lapsissa on tulevaisuus.

lauantai 13. marraskuuta 2010

Kirkolliskokous

Evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous kokoontui viimeviikolla Turussa tekemään päätöksiä kirkon laeista ja opista.
Yli satapäinen joukko kirkollikokousedustajia pohti kirkon tulevia linjoja. Useimmissa päätöksissä esitykset saivat muotonsa ja myös hyväksymisen kohtuullisen yksimielisesti.
Kirkon uskoa ja oppia koskevat asiat tulee kirkollikokouksesa hyväksyä määräenemmistöllä.
Linjanvetoa käytiin parisuhteensa rekisteröineiden, samaa sukupuolta olevien kanssa rukoilemisesta.
Perustevaliokunta antoi mietinnön, jossa sen esityksenä oli, että kirkolliskokous antaa piispainkokoukselle tehtäväksi laatia rukoushetkeen pastoraalisen ohjeen, parisuhteessa samaa sukupuolta olevien kanssa.
Jumalan Sanan sivuun työntäminen johti lopputulokseen, johon ei voi yhtyä.
Kyse oli mietinnöstä, jonka hyväksymiseen olisi mielestäni tarvittu läpimennäkseen määräenemmistö ääniä. Näin ei kuitenkaan toimittu.

Kokouksessa monet Raamatulle uskolliset kokousedustajat toivat puheissaan ja kannanotoissaan esiin sen, mikä on Jumalan tahto.
Raamatun sanan mukaan jokaisen ihmisen puolesta tulee rukoilla.
Jeesus meni aina juuri heidän luokseen, joita yhteiskunta halveksi. Hän tahtoi osoittaa heille heidän arvokkuutensa ja ihmisyytensä.
Jeesus kehotti heitä parannukseen synneistä, sanoen:
-En minäkään sinua tuomitse, mene äläkä vastedes enää syntiä tee.-
Jeesus kutsui seuraamaan itseään. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon.
Homopariliittojen puolesta erityisten rukouskaavan käyttäminen hämmästyttää.
Miksi heille täytyy olla erilaiset käyttäytymisohjeet kirkossa, jossa Jumala on antanut kaikille samat ohjeet pelastukseen ja elämään?
Avioliiton merkitystä ollaan nyt murentamassa. Perheyhteisöä yhteiskunnan perussoluna ollaan hylkäämässä.
Raamattu kehoittaa kunnioittamaan isää ja äitiä, että menestyisimme ja kauan eläisimme maan päällä.
Mitenkä se tapahtuu, jos on kaksi miestä, taikka kaksi naista vanhempina?
Äidin ja isän roolit tahdotaan muokata epänormaaleiksi.
Lapsen oikeus molempiin vanhempiin, isään ja äitiin, heitetään romukoppaan.
Jumalan kehotus jo vanhassa testamentissa on:

-Rakentakaa taloja ja asukaa niissä, istuttakaa puutarhoja ja syökää niiden hedelmiä.Ottakaa itsellenne vaimoja ja siittäkää poikia ja tyttäriä; ottakaa pojillenne vaimoja ja naittakaa tyttärenne, että he synnyttäisivät poikia ja tyttäriä. Lisääntykää siellä, älkää vähentykö- Jeremia 29:5-6

Tuo sama Jumala, Israelin Jumala, on meidänkin Jumalamme.
Raamattu kehottaa tekemään parannuksen ja uskomaan evankeliumin.
Jeesus kutsuu: -Tulkaa minun tyköni kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.-
"Työtätekeväinen " koettaa selviytyä omin neuvoin Jumalan taivaaseen, "Raskautettu" on synnissä elävä, vailla toivoa ja pelastusta oleva ihminen. Jeesus kutsuu kaikkia ottamaan vastaan pelastuksen, uskon kautta Häneen.
Jumala on tasapuolinen kaikille.
Syntiinlankeemus toi synnin jokaiselle tähän maailmaan syntyvälle ihmiselle, mutta Hän antaa anteeksi syntinsä tunnustavalle ja niitä katuvalle.
Kirkon ei pidä johtaa jäseniään harhaan.
Emme saa opettaa vastoin Raamatun opetusta ja päätöksemme on hyvä olla sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa.
Kristityn arvomaailmaa ohjaa Jumalan sana.

Mauno Jouppi, kirkolliskokousedustaja.

keskiviikko 13. lokakuuta 2010

Iloinen otsikko

Sanomalehtien etusivut täyttyvät usein negatiivisilla uutisilla.
Ovatko myönteiset asiat maailmasta loppuneet?
Vai onko ehkä niin, että vain sensaatio-uutiset ja epäkohdat kiinnostavat?

Chilessä kaivosmiesten nostaminen maan uumenista on valtava uutinen ja
myönteinen, vaikka kysymys on ollut vakavasta ja pahasta onnettomuudesta.
Voimme koko maailma iloita yhdessä heidän kanssaan .
Taito ja osaaminen on ollut valtaisaa. Ilman todellista osaamista pelastusoperaatio olisi ollut mahdottomuus.
Omaisten, pelastusoperaatioon osallistuneiden ja muiden mukana olleiden ilo on tarttunut kaikkiin meihin, jotka olemme asioiden kehittymistä seuranneet.
On itketty ilon kyyneleitä.
Erittäin puhutteleva oli erään pelastetun kommentti, jossa hän sanoi: " Olen ollut Jumalan kanssa ja olen ollut paholaisen kanssa. He taistelivat minusta ja Jumala voitti. Tartuin parhaaseen käteen".

Tuo lause olkoon meillekin esimerkkinä ja osoituksena kuka on voimallinen antamaan hyviä uutisia.

sunnuntai 10. lokakuuta 2010

Telttamaja ja puuroa liirumilla

Olipa hieno syksyinen sää lauantaina.

Olimme Isonkyrön "lauantaitorilla" teltan kanssa. KD:n eduskuntaehdokkaat Kati Nummensalo ja Mauno Jouppi.

Meidän kanssamme oli ahkeria ystäviä, jotka eivät talkootyötä kaihda.

Heti aamukahdeksalta pystytimme teltan, että on suoja jossa puuroa-"liirumilla" tarjoillaan.

Arpoja oli myynnissä. Jokaisella ostetulla arvalla sai voiton.

Myynnissä oli lahjoituksena saatuja tuotteita, eli toisinsanoen vaalityön rintama oli täydessä varustuksessa.

KD-liivit ylle ja eikun vaalityötä tekemään.

Ainakin meistä ehdokkaista ja talkoolaisista huokui vaali-into.

Oli hienoa nähdä ihmisiä, jotka ilmoituksen perusteella tulivat tervehtimään.

Kristillinen politiikka on tasaisen varmaa. Se ei huojahtele tuulien ja virtausten mukana. Yhteiskunnassamme tulee olla puolue, jonka kanta ei perustaltaan horjahtele . Kansalaisille on tarjottava sellaista politiikkaa, joka kestää kaikkina aikoina.

Puolueemme perusta on Jumalan sanassa.

Raamatun ohjeita kunnioitetaan, eikä niitä pyritä turhentamaan ns. "omilla viisauksilla".

Kuten sanottu, Kristillisdemokraateilla on tulevissa eduskuntavaaleissa mahdollisuus lisätä kannatustaan.

Tahdomme huolehtia heikoimmassa asemassa olevista lähimmäisistämme.

Moni asia on meillä hyvin. Joskus tulee myös raja johon on hyvä tyytyä.


Omaishoitajien työ on korvaamattoman tärkeää.

Ihminen voi parhaiten, saadessaan elää ja asua omassa kodissaan.

Yhteiskunnan kannalta omaishoitajien työ on huomattavasti edullisempaa kuin laitoshoito.

Nämä kaksi seikkaa kun yhdistetään, eli ihmisen viihtyvyys, ja hoidon edullisuus, niin voidaan lopputulokseen olla tyytyväisiä.

Omaishoitajien työtä on tuettava. Henkisesti ja aineellisesti.


Kristillisdemokraattiselta rintamalta terveisiä:)

sunnuntai 3. lokakuuta 2010

Miesten koulu

Viimeaikoina Suomen puolustusvoimat ja palveluaikojen pituudet ovat jälleen olleet uutisotsikoissa sanomalehtien sivustoilla ja uutisissa esillä runsaasti.
Suomessa puolustusvoimia tarvitaan jatkossakin puolustamaan maamme rajoja.
Puolustusvoimat, poliisi ja oikeuslaitos ovat ne elementit yhteiskunnassamme, joilla kansalaisille turvataan oikeus ja turvallisuus.
Puolustusvoimissa opetuksen yksi alue on esimerkiksi esimies-alainen- suhde.
Työelämä ilman esimiestä on tavallaan työelämää vailla työnohjausta. Jonkun on vastattava johtamisesta.
Suomen armeijassa koulutetaan muunmuassa esimiesosaamista ryhmänjohtajille ja kokelaille. Kaikista ei tietenkään tule, eikä tarvitse tulla esimiehiä, vaan toiset toteuttavat ammattitaidollaan annetut tehtävät annettujen ohjeiden mukaan.
Myös säännöllisen elämän taidot ovat puolustusvoimiemme yksi opetuksen osa.
Puolustusvoimille tulee taata jatkossakin varat budjetissa.
Sellainen valtio on uskottava jolla on asianmukainen puolustuslaitos ja joka myös satsaa maanpuolustukseen.

Herran sanassa on kirjoitettuna: Esivalta ei turhaan miekkaa kanna.

tiistai 28. syyskuuta 2010

Asiat järjestyksessä

Kunnan asioiden hoitamisessa on syytä muistaa, että jokainen kuntalainen on tärkeä.
Kaikessa päätöksenteossa on tiedostettava myös se, että jokainen päätös koskettaa aina jollainlailla kunnan kaikkia asukkaita.
Kunnan luottamushenkilöt, jokainen omalla paikallaan ja omilla lahjoillaan, on valittu päättämään ja ajamaan kaikkien yhteistä etua henkilöön katsomatta.
Valmiit päätökset ovat käyneet läpi monta porrasta.
Demokraattisessa päätöksenteossa on oikeus olla eri mieltä.
Jos omaa eriävää mielipidettään ei ole tuonut kuuluviin, eikä sitä ole kirjattu ylös pöytäkirjaan, asianomainen valtuutettu tai jäsen on tällöin yhteisen päätöksen takana.
Lainsäädäntömme on demokratian pohjalta laadittu.
Luottamushenkilöt ovat äänestäjät vaaleilla valinneet päättämään paikkakunnan asioista.
Demokraattinen päätös on enemmistön kanta, ja siihen on tyytyminen.
Äänestämättä jättäminen ei ole mikään kannanotto.
Äänestämättä jättäneellä ei tavallaan ole pohjaa ottaa kantaa asioihin ,vaikka mielikin tekisikin.
Yhteiskunnan asioiden hoitaminen tulee olla tulevaisuudessakin luottamukseen ja demokratiaan perustuvaa.
Tähän loppuun sopinevat hengellisen laulun sanat:

Paljon ois lapsella aihetta kiittää, Jumalan lahjoja kaikille riittää. Päivä jo yksikin aamusta varhain, iltahan ehditty lahja on parhain.

sunnuntai 19. syyskuuta 2010

Yksi ääni kullakin.

Äänestäminen vaaleissa on kansalaisvelvollisuus.
Äänestämättä jättäminen on siten oikeastaan vastuun ja velvollisuuden pakoilemista.
Valittamalla saadaan harvoin mitään aikaan. Sen sijaan uusien ideoiden ja ehdotusten esittäminen saa monta kertaa uudistusta aikaan.
Vaaleissa hiljaa olemalla, siis jättämällä äänestämättä, on otettava kaikki vastaan nurisematta ja hyväksyttävä päätökset, olivat ne omasta mielestä kuinka huonoja tahansa.
Kannattaa käydä vaaliuurnilla osoittamassa kantansa ja antamassa näin oman äänensä kuulua.
Kristilliset arvot tulisi sisältyä jokaisen puolueen puolueohjelmaan.
Kristillisten arvojen perusta kestää joka tilanteessa.

tiistai 24. elokuuta 2010

Paikkani maailmassa


Jokaisella asialla ja eliöllä ja eläimellä on tehtävä. Siinä omalla paikallaan.

Mitähän Jumala mietti luodessaan norsun, tai vaikkapa kirpun?
Niilläkin on oma tehtävänsä luomakunnassa.
Muurahaisia katsellessa tulee miettineeksi, mahtavatko ne uupua ollenkaan. Niiden uurastus on todella kiireistä, tai ainakin näyttää siltä , sivusta seuratessa.
Vesissä ja merissä vasta oikein viliseekin toinen toistaan ihmeellisempiä eläviä.
Entäpä linnut? Mitä ihmeellisempiä töyhtöpäitä vilisee TV:n luonto-ohjelmissakin.
Kaikkinaiset hedelmää tuottavat puut ja pensaat, marjat , sienet, heinät, viljakasvit, kaikkinaiset satoa antavat kasvit. Kaikkialla maailmassa niitä
kasvaa.
Kylväjä kylvää siemenen tai istuttaa taimen ja ne kasvavat ja antavat sadon.
Rikkaruohotkin, joiden olemassaolo ei aina niin ilahduta, leviävät ja lisääntyvät, katovuonnakin.
Luomakunnan viljelemisen ja varjelemisen tehtävä on annettu ihmiselle. Näin toimiessaan hän saa siitä myös palkan. Ravinnon ja elannon.
Jumala on kaiken luonut.
Alusta asti ovat norsut, kirput, kalat, kaikki muut merieläimet, kasvit
hyönteiset, puut jne. olleet olemassa. Luomistyöstä asti.
Tänäänkin voimme omin silmin katsella tätä kaikkea ja todeta Jumalan luomistyön ihmeellisyyden.
Ihmisen on annettava eläimille ja luonnolle elinmahdollisuus maan päällä.
Tasapaino luonnossa ja elämässä on säilytettävä. Luonnon varjelemiseen kannattaa kaikkina aikoina satsata. On hyvä opettaa lapset ihailemaan ja suojelemaan luomakuntaa heti pienestä. Heti ensimmäisestä hämähäkin näkemisestä alkaen.
Kuten jo tulikin mainittua, niin ihminen on luomakunnan herra. Hänellä on myös suuri vastuu kaikesta.
torstai 19. elokuuta 2010

Työllisyys tulevaisuudessa

Suuret teollisuuslaitokset, kuin myös pienteollisuus, sekä karja-ja maatalous ovat paikkakunnalle hyväksi.
Kilpailu ja veropolitiikka on kovaa ja siksi halvan työvoiman maat kiinnostavat ainakin suuria yrityksiä.
Useat yritykset käyvät neuvotteluja tehtaan siirtämisestä ns. halvan työvoiman maihin.
Pahimmassa tapauksessa koko tehtaan tuotanto siirtyisi pois paikkakunnalta.
Työttömiä saattaa tulla satoja. Työttömyys koskettaa, paitsi tietenkin perheitä, niin muutoinkin koko paikkakuntaa kaikella tavalla. Toimeentulon on jatkuttava työttömänäkin ja varsinkin pienemmiltä paikkakunnilta lähdetään "etelään" työn perässä.
Suuryritys on luonnollisesti paikkakunnan keskipiste. Sen ympärille rakennetaan mm. kodit, kaupat, koulut ja harrastuspaikat.
Jos keskipisteenä ollut tehdas yhtäkkiä lopettaa toimintansa, seuraukset ovat vakavia ja myös mahdolliset alihankkijat joutuvat etsimään uusia yhteistyökumppaneita voidakseen jatkaa toimintaansa.
Tälläisen tilanteen estämiseksi mahdollisimman laaja pienteollisuus, suurteollisuuden rinnalla, on yhteiskunnan kannalta tukemisen arvoinen asia.
Esimerkiksi pienehköt firmat, jotka työllistävät yhdestä sataan työntekijää, ovat toivottavia ja kaiken tuen ansaitsevia.
Ne harvoin siirtävät tuotantoaan ulkomaille.
Jos paikkakunnalla yksi tälläinen pienempi yritys joutuu lopettamaan toimintansa syystä tai toisesta, seuraukset eivät ole samaa luokkaa kuin ison tehtaan häviäminen.
Pienten ja keskisuurten työnantajien rooli on todella tärkeä.
Nuorten palkkaamiseen on annettava riittävä tuki valtiovallan taholta, että juuri ammattiin valmistuneet nuoret voisivat aloittaa työnteon ja saisivat sitä usein vaadittavaa kokemusta.
Pienyritysten perustajillekin on annettava riittävä yhteiskunnan tuki, niiden aloittaessa toimintansa. Starttiraha tästä oivana esimerkkinä. Sen tulee olla tarpeeksi kattava, että uskallus riittää toimialan, liikkeen, pajan tms. aloittamiseen.
Vaikeuksissakin niitä on pyrittävä tukemaan ja selvitettävä eri mahdollisuuksia jatkon kannalta.
Työ ja siitä saatava palkka on ihmisille elinehto ja ehdoton edellytys hyvinvointiin.
Raamatussakin sanotaan, että työmies on palkkansa ansainnut.

lauantai 7. elokuuta 2010

Yhteistä tekemistä


Ollessani tänään vastuulisessa tehtävässä, liikenteen
ohjaajana markkinoilla, huomasin tältä "aitiopaikalta"miten me ihmiset olemme innokkaita ja kiinnostuneita kokoontumaan suuriin tapahtumiin.
Tilaisuuksien järjestäjät ovat toki tyytyväisiä, etteivät ole turhaan nähneet vaivaa tehdessään markkinapaikan rakentamisessa talkootyötä tunteja laskematta.
Jokin ihmeellinen vetovoima on aina juuri nimenomaa MARKKINOILLA.
Kaikille markkinoille tulee runsaasti myyjiä ja ostajia ja tavara vaihtaa omistajaa tiuhaan tahtiin. Ainakin niillä markkinoilla, joihin tänä kesänä olen itsekin päässyt käymään. Olen toki aikamoinen markkinamies minäkin.

Tänään ovat alkaneet täälä Isossakyrössä "1700-luvun Wanhan -ajan markkinat", joissa siis sain olla liikenteen ohjaajana.
Nämä markkinat ovat pääasiassa käsityöläisille tarkoitetut.
Myynnissä on kaikkea mahdollista itse tehtyä, kudottua, neulottua ja leivottua .
Pienyrittäjyys on kannatettavaa. Se tuo leivän tekijälleen ja heidän perheilleen ja joskus jopa muutamalle palkatullekin henkilölle.
Yhteiskunnan tulee antaa tukensa aloitteleville uusille yrityksille.
Oman yrityksen hoitaminen on mielekästä. Taidot ja osaaminen antavat, paitsi toimeentulon, hyvän mielen ja omanarvontunnon.

Maa- ja karjatalous on tärkeää ja toimii merkittävänä osana työn antajana.
Nimenomaa em. elinkeinoa on kansallisestikin tuettava.
Ilman ruokaa emme tule toimeen. Tietty omavaraisuus Suomen viljantuotannossa on taattava. Voimme jokainen vaikuttaa osaltamme
sen toteutumiseen.
Kotimaisen teollisuuden useat muutkin työpaikat ovat liitoksissa maatalouteen.
Maatalouskoneita tehdään Suomessa monenlaisia. Maatalous työllistää näinollen myös pieniä ja keskisuuriakin yrityksiä.
Yhteiskunnan tulee siitä syystä antaa tukensa tuotantolaitoksille, jotka työllistävät ammattiin valmistuvia nuoria ja antavat mahdollisuuden jo harjoittelupaikkoihinkin.
Yksi keino saada syrjäytyneetkin nuoret työelämään mukaan on, kun heidän palkkaamiseensa myönnettäisiin "starttirahaa".
Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään työikäistä nuorta pelkästään korvauslinjalle.


Mauno Jouppi Isokyrö ,
Kristillisdemokraattien kansanedustajaehdokas v. 2011 vaaleissa


tiistai 27. heinäkuuta 2010

Hyvinvointi Suomi

Omilla korvillani olen silloin tällöin radiouutisissa, tai ajankohtaisissa ohjelmissa kuullut sanottavan, että Suomi lukeutuu hyvinvointivaltioiden joukkoon.
Sehän on hyvä, mikäli valtiossa tosiaan voidaan hyvin.
Millä hyvinvointia sitten mitataan? Onko mittarina taloudellinen hyvinvointi, vai otetaanko myös henkinen hyvinvointi huomioon? Millaiset ovat mittarit, tarkasteltaessa Suomen menestymistä kilpailussa muiden hyvinvointvaltioiden kesken.
Tietenkin huomioon otetaan valtion velka /kansalainen ja kuinka olemme hoitaneet vastuumme kehitysyhteistyössä( 0,7% bkt).
Hyvinvointia mitattaessa arvioihin tulisi ottaa mukaan avohoidossa olevat sairaat, alkoholistit, huumeiden orjat, työssään loppuunpalaneet, lukutaidottomat ja työttömät maahanmuuttajat, oman kansan työttömät ja syrjäytyneet, henkinen pahoinvointi ym, ym.
Nämä ihmiset tulee ottaa huomioon hyvinvointia mitattaessa.
Valtion velat on maksettava,voidaan sitten hyvin tai huonosti.
Kehitysavun antamisessa valtion tulee olla määrätietoinen.
Ulkomaille maksettu apu palautuu ajallaan takaisin.
Avohoidossa olevat lähimmäisemme ovat ihmisiä, joidenka elämä on yhtä arvokas, kuin kenen tahansa meistä.
Alkoholin kulutusta voidaan hillitä nostamalla alkoholin verotusta. Hoitolaitoksia ja paikkoja on perustettava lisää alkoholistien auttamiseksi.
Huumeiden käyttäjille tulee olla riittävästi vieroitushoitoa tarjoavia palvelupaikkoja.
Jo pienestä pitäen on opetettava lapsia huomioimaan erilaiset, yksinäiset ja eri rotuakin olevat lähimmäiset.
Työssä käyvien henkisestä hyvinvoinnista ja jaksamisesta tulee huolehtia.
Edellä on vain pieni luettelo hyvinvointivaltion kansalaisista, joista kansakuntamme muodostuu.
Mikäli perinteistä perhemallia muutetaan lailla, voidaan kysyä, lisääkö se hyvinvointia.
Kristillisiä arvoja kannattaa tutkia ja lukeaRaamatusta.
Suomella on mahdollisuus nousta todelliseksi hyvinvointivaltioksi, jos sen päättäjät ottavat huomioon heikommin voivat kohentamalla lainsäädännöllä heidän asioitaan. Se on oikein ja kristillistä toimintaa.
Vanhurskaus kansan korottaa.

Mauno Jouppi, KD, kansanedustajaehdokas v. 2011 eduskuntavaaleissa.

maanantai 19. heinäkuuta 2010

Perinteistä

Kaikenkaikkiaan rohkea kirjoitus sanomalehden etusivulla perjantaina:
"EU-maat päättävät itse geenimuunnelluista kasveista".

Jutussa kerrottiin, miten lähikunnan maanviljelijä on valmis viljelemään geenimuunneltuja viljalajikkeita.
Mielestäni ilman selkeää ja todenperäistä tietämystä geenimuunnellun kasvin terveellisyydestä ja vaikutuksesta ihmisiin ja eläimiin ei kokeiluun pitäisi lähteä.
Vaasan kaupunginvaltuusto on antanut suurkeittiöillensä suosituksen, ettei ruokia, joissa on käytetty geenimuunneltuja valmistusaineita, tarjottaisi Vaasan kouluissa ja laitoksissa.

Tällä hetkellä ei ole pelkoa viljan loppumisesta ruoan valmistuksen raaka-aineena, johon skenarioon viljelyn puoltajat viittaavat.
Perinteistä kasvinjalostusta on kannatettava ja sitä kehitettävä.
Täällä Pohjanmaan lakeuksilla pellot kasvavat hyvin ja viljelijät ovat ammattitaitoisia ja hyvin työnsä osaavia.
Tuttua ja turvallista viljelyä Suomessa on hyvä jatkaa.

tiistai 13. heinäkuuta 2010

Todellista elämänmenoa, Totuuteen turvaaville ihmisille
Kesäiseen aikaan Suomessa on runsaasti suuria hengellisiä tapahtumia.
Voi ihmetellä, mikä vetää sankoin joukoin väkeä kesästä toiseen näille juhlille?
Joidenkin mukanaolo on itsestään selvää, koska jo lapsuudesta asti on siihen tottunut ja kasvanut.On kuljettu vanhempien ja sukulaisten mukana eri puolilla maatamme järjestettävillä kesäjuhlilla.
Vanhempi väki pitää luovuttamattomana aarteenaan päästä oman hengellisen liikkeen kesäjuhlille.
Usealla on mielessä tuttavien, sukulaisten tapaaminen ja tietenkin Jumalan Sanan kuuleminen.
Jumalan Sanan kuuloon lähteminen on Pyhän Hengen työ ihmisessä.
Jumalan Sana on suuri voimavara. Se virvoittaa henkeämme, sieluamme ja antaa voimaa tuleviin aikoihin.
Autojen ja kännyköiden akutkin täytyy ladata.
Samalla tavalla ihmisenkin henki ja sielu kaipaavat ulkopuolelta tulevaa voimaa, "latausta", joka on Jumalan Sana.
Raamattu puhuu puusta, joka on istutettu veden äärelle. Sellainen puu antaa hedelmänsä ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu.
Jeesus sanoo olevasa elävä vesi. Joka sitä vettä juo ei koskaan janoa.
Kesäjuhliin valmistaudutaan, paitsi konkreettisesti tekemällä töitä, myös rukoilemalla.
Monet rukoilevat, että Jumala ravitsisi juhlakansaa.
Monet rukoilevat, että Raamatun sana ojentaisi ja ohjaisi tiepuoleen joutuneita, sairaaat saisivat toivoa ja paranisivat, murheellisille lohdutusta ja uskoon vahvistusta.
Kuitenkin vielä paljon enemmänkin Jumala antaa, kuin edes osaamme pyytää.
Näistä muutamista rukousesimerkeistä löytyy jo monta hyvää syytä lähteä hengellisille kesäjuhlille.


Kouluistamme aiotaan vähentää, jo ennestäänkin niukkaa kristillisen opetuksen määrää. Esitys siihen on jo olemassa.
Se viittaa siihen, että lapsilta halutaan näin menetellen ottaa pois ainut perusta, joka kestää maailman keskellä.
Raamattu varoittaa kansoja: "Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakunnan häpeä".
Kristillisen opetuksen vähentäminen, tai kokonaan lopettaminen ei ole millään tavalla puolustettavissa.
Suomen koulujen uskonnonopetus on tuonut paljon hyvää monien sukupolvien elämään.

lauantai 10. heinäkuuta 2010


Kesäillan mietteitä.
Iloitsemmeko omasta kotimaastamme, vai onko yhdentekevää, tai peräti yksi ja sama millainen lippu meillä saloissamme liehuu?

Mainitsenko ylpeänä kotimaakseni Suomi?

Onko hyvää ja turvallista asua Suomessa ja olla Suomen kansalainen?

Toivottavasti kaikilla maamme asukkailla on tyytyväinen mieli omasta

isänmaastaan.


Aika, jota elämme on nopeatempoista.

Mukana pysyminen työelämässä vaatii suurta panostusta ja jatkuvaa kouluttautumista.


Perheissä voimme kuitenkin satsata lasten ja vanhempien yhdessä olemiseen. Se ei maksa mitään.

Lapset oppivat vanhemmiltaan, joko kiihkeän, kiireisen elämäntyylin tai rauhallisen, turvallisen ja toiset huomioonottavan elämän mallin.

Monenlaisten elämäntilanteiden kohdatessa kannattaa perheeseen panostaa ja läheisiä ihmissuhteita hoitaa. Lasten ja nuorten hyvinvointiin kannattaa antaa kaikkensa.

Lapset ovat tulevia maamme päättäjiä. Heissä on tulevaisuus.


Ihmisen sisällä on turvallisuuden ikävä.

Lapsuudessa koetut asiat vaikuttavat monasti koko loppu elämään.

On sanottu, että isän ja äidin syli tuottaa yhteiskuntakelpoisia aikuisia.

Asiat ovat joskus aika pienestä kiinni.

Lapsilla on oikeus rauhaisaan ja turvalliseen kotiin.

Antakaamme aikaamme lapselle.