tiistai 28. syyskuuta 2010

Asiat järjestyksessä

Kunnan asioiden hoitamisessa on syytä muistaa, että jokainen kuntalainen on tärkeä.
Kaikessa päätöksenteossa on tiedostettava myös se, että jokainen päätös koskettaa aina jollainlailla kunnan kaikkia asukkaita.
Kunnan luottamushenkilöt, jokainen omalla paikallaan ja omilla lahjoillaan, on valittu päättämään ja ajamaan kaikkien yhteistä etua henkilöön katsomatta.
Valmiit päätökset ovat käyneet läpi monta porrasta.
Demokraattisessa päätöksenteossa on oikeus olla eri mieltä.
Jos omaa eriävää mielipidettään ei ole tuonut kuuluviin, eikä sitä ole kirjattu ylös pöytäkirjaan, asianomainen valtuutettu tai jäsen on tällöin yhteisen päätöksen takana.
Lainsäädäntömme on demokratian pohjalta laadittu.
Luottamushenkilöt ovat äänestäjät vaaleilla valinneet päättämään paikkakunnan asioista.
Demokraattinen päätös on enemmistön kanta, ja siihen on tyytyminen.
Äänestämättä jättäminen ei ole mikään kannanotto.
Äänestämättä jättäneellä ei tavallaan ole pohjaa ottaa kantaa asioihin ,vaikka mielikin tekisikin.
Yhteiskunnan asioiden hoitaminen tulee olla tulevaisuudessakin luottamukseen ja demokratiaan perustuvaa.
Tähän loppuun sopinevat hengellisen laulun sanat:

Paljon ois lapsella aihetta kiittää, Jumalan lahjoja kaikille riittää. Päivä jo yksikin aamusta varhain, iltahan ehditty lahja on parhain.

sunnuntai 19. syyskuuta 2010

Yksi ääni kullakin.

Äänestäminen vaaleissa on kansalaisvelvollisuus.
Äänestämättä jättäminen on siten oikeastaan vastuun ja velvollisuuden pakoilemista.
Valittamalla saadaan harvoin mitään aikaan. Sen sijaan uusien ideoiden ja ehdotusten esittäminen saa monta kertaa uudistusta aikaan.
Vaaleissa hiljaa olemalla, siis jättämällä äänestämättä, on otettava kaikki vastaan nurisematta ja hyväksyttävä päätökset, olivat ne omasta mielestä kuinka huonoja tahansa.
Kannattaa käydä vaaliuurnilla osoittamassa kantansa ja antamassa näin oman äänensä kuulua.
Kristilliset arvot tulisi sisältyä jokaisen puolueen puolueohjelmaan.
Kristillisten arvojen perusta kestää joka tilanteessa.