tiistai 30. lokakuuta 2012

Hevosvoimaa
Raamatussa, psalmissa 20, jakeessa 8, sanotaan: "Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran, Jumalamme nimeä".
Kuka on se Herra ?
Jeesus Kristus on Herra.

Valtioiden turvallisuutta puolustetaan armeijan voimin. Isänmaan puolustamiseen pidetään yllä puolustuslaitosta, hankitaan aseita ja koulutetaan sotilaita  mahdollista hyökkääjää vastaan. 
Raamatussa sanotaan  Roomalaiskirjeen 13 luku, jakeet 1-4 näin:

"Jokainen olkoon alaminen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on.
Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sentähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan;
mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion.
Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden , jotka tekevät pahaa. 
Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä sat siltä kiitoksen; Sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi.
Mutta , jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee".

Esivallan miekka on siis oikeuslaitos, puolustuslaitos ja poliisi.
Mikä sitten uhkaa turvallisuuttamme? Me ihmiset olemme uhka toisillemme. Ihmistä varten  myös edellämainitut laitokset, "miekat", ovat olemassa.
Me tahdomme kuitenkin joskus itsekkäästi ottaa valtaa omiin käsiimme lähimmäisiämme vastaan seurauksista välittämättä.
Näin aiheutetaan paljon ahdistusta ja pelkoa ja niistä muodostuu meille ihmisille turhia ja vääriä "hevosia ja vaunuja". 
Oikein käytettynä esivallan miekka, eli juuri puolustuslaitos, oikeuslaitos ja poliisi pitävät yllä  turvallisuutta ja oikeutta  sekä järjestystä yhteiskunnassamme.

Kirkon tehtävä on julistaa ja puolustaa Jumalan Sanaa.
Jumalan käskyt ovat selkeät ja hyvät  ja ne ovat meidän parhaaksemme. Jeesus antoi myös rakkauden kaksoiskäskyn johin sisältyy nuo kymmenen käskyä:  Jumalan lain.
Jeesus sanoo,  Matteuksen evankeliumin 22 luku jakeet 37-39 :

 " Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi , kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi". Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on:" Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi".

Uskomalla Jeesukseen syntiesi sovittajana, synnin, perkeleen ja kuoleman vallan voittajana, ylösnousseena Herrana, saat asettaa toivosi  häneen ja koko tulevaisuutesi turvallisesti hänen suojelukseensa.


perjantai 26. lokakuuta 2012

Ehtymätön lähde
Psalmin sanoin; -Virvoittavien vetten tykö Hän minut johdattaa-.
Poltatko sinä kynttilää molemmista päistä? Kuluvatko päiväsi huokaillen, tulevia murehtien, maailman tilannetta peljäten?
Tänään elämäsi suunta voi muuttua. Pysähdy rauhassa hetkiseksi miettimään elämän kallisarvoisinta asiaa, eli uskoa iankaikkiseen Jumalaan, Jeesukseen Kristukseen.
Ajattele, mikä tällähetkellä on sinun osasi iankaikkisuudessa, jos kuolisit? Se on vakavuudesta (ja epämiellyttävyydestäkin) huolimatta hyvä tehdä, koska me kaikki kuolemme joskus.
Jumala sanoo: - Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä.
Niin kauan kuin on elämää, on toivoa.
Jumalan suunnitelma on pelastaa jokainen ihminen ja sen tähden hän lähetti Poikansa, Jeesuksen.
Jeesus  osoitti elämällään, sanoillaan ja ihmeteoillaan ihmisille olevansa Jumalasta  ja Jumalan lähettämä.
Sinun rukouksesi on kuultu taivaassa, ne on noteerattu taivaassa Jumalan luona. On tärkeää, että me rukoilemme, koska Jeesus elää ja hän kuulee.
Hän ei petä luokseen tulevia, vaan sanoo:
-Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun tulee kunnioittaa minua.

Johanneksen evankeliumin 3 luku jae 16 :
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Sinä kuulut tuohon joukkoon, jonka Jumala haluaa pelastaa.
Jeesus Kristuksen tie vei ristille. Hän kulki sen tien, joka minun ja sinun tulisi käydä syntiemme tähden. Jeesus otti päälleen meidän syntimme ollen näin  uskollinen Isältä saamassaan tehtävässä.
Jeesus tiesi ihmiskunnan joutuvan kadotukseen, ellei hän kävisi ristin tietä Gogatalle ja tulisi ristiinnaulituksi meidän syntiemme edestä.
Hän maksoi sovitushinnan meidän synneistämme, pyhällä verellään.
Tänään Jeesus odottaa sinua, että rukoilisit aneeksi omat syntisi jotka mieltäsi painavat.
Niin alhaalla ei kukaan ihminen kulje, ettei Jeesus siellä olisi ja kuulisi.
Jeesus on kuin virvoittava, puhtaaksi pesevä lähde.
Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi Jumalan lapsen rauhaan, vapauteen ja iloon.

Jumala kutsuu sinua lukemaan Raamattua.
Raamatun parissa saat tutustua Häneen, johon nyt uskot.
Jeesus lupasi lähettää omilleen puolustajan, Pyhän Hengen, joka kirkastaa Raamatusta Kristusta.
Lukiessasi Raamattua, sinun ei tarvitse epäillä, vaan ota sana Jumalan puheena, opiksi ja elämän ohjeeksi.
Raamattu on Jumalan rakkauskirje meille ihmisille.
Me saamme olla turvallisella mielellä, vaikka maailmassa kuohuu.


keskiviikko 24. lokakuuta 2012

Sivukylien elämää


Maaseutu on vuosien aikana käynyt läpi aikamoisen myllerryksen.
Esimerkiksi kotikylässäni, Isonkyrön Yryselässä, melkein joka talossa oli lehmiä minun nuoruudessani.
Omalla lapsuuskotitilallani oli myös aina muutama lehmä (joskus jopa neljä) pellolla märehtimässä. Niiden tuottamasta maidosta riitti, niin kotiin kuin meijerillekin vietäväksi.
Nyt, tällä hetkellä ei lehmiä löydy yhden yhtäkään koko kylästä. Onneksi lehmätiloja sentään kotikuntani alueella vielä löytyy.
On tärkeää, että maataloutta harjoitetaan ja me saamme nauttia kotimaisesta ruuasta.Viljasta ja lihasta ja kaikesta, mitä tiloilla tuotetaan.
Sikatiloja on useita myös nykyään kotikylässäni. Se on hyvä. Itse haluan syödä ehdottomasti kotimaista sian-ja naudanlihaa.
Maanviljely-ja lihakarjatiloja on tuettava kaikin tavoin.
Me suomalaiset voimme kannattaa ja edesauttaa edellämainittuja elinkeinoyritysten  kannattamisen ja pysymisen kotimaassa, syömällä niiden tuottamaa suomalaista ruokaa. "Suosi suomalaista", kuten hieno sanonta joskus kuului, kannattaa ottaa käyttöön.

Sitten toiseen tärkeään asiaan: lapsiperheisiin.
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuutemme.
Kuntien tulee huolehtia omalta osaltaan, etteivät lapsiperheet joudu elämään liian tiukalla. Lapsen hoitoa kotona on myös tuettava. Moni äiti haluaa hoitaa lastaan kotona ainakin kolmeen ikävuoteen saakka.  Kuntalaisten huomioiminen muutoinkin juuri lasten syntyessä ja muutama vuosi eteenpäin on asia, jolla saadaan lapsiperheitä  pysymään kunnassa ja jopa muuttamaan lähikaupungeista kuntaamme.
Naapurikunnissa maksetaan kotihoidontuen kuntalisää, joka lisä on mielestäni meidänkin kuntaamme tarpeellinen saada.

Mauno Jouppi, Kuntavaaliehdokas Isokyrö, Kristillisdemokraatit
numero 79


 

maanantai 22. lokakuuta 2012

ArvomaailmaJokaisella ihmisellä on halu toteuttaa sitä, mikä itsestä on hauskaa.
Ylläolevassa kuvassa olen lähdössä vävyn moottoripyörällä koeajolle. Täytyy sanoa, että hauskaa oli, eikä vähiten sivustaseuraajilla.
Helteisenä kesäpäivänä moottoripyörä tuntui oikein sopivalta kulkupeliltä.
Itselläni oli moottoripyörä, kun olin nuori. Sillä oli lähdettävä syrjäkylältä liikkeelle, satoi taikka paistoi, kesällä ja talvella. Ei ollut valinnanvaraa.

Arvoista ja arvovalinnoista tulisi käydä jatkuvaa keskustelua.
Me kaikki olemme tietoisia maailman- ja oman maamme pahoinvoinnista. Mikäli taas itsellä menee "hyvin"", välinpitämättömyys valtaa mielen ja kävelemme helposti kärsivän  ja puutteessa elävän lähimmäisen ohi.
Voimme ajatella niinkin, että pahoinvointi on henkilön oma vika, tai syytämme yhteiskuntaa kaiken pahan alkuna ja juurena.
Itseni kohdalla arvomaailmassani tapahtui täyskäännös kaksikymmentä neljä vuotta sitten. Arvot jotka siihen saakka olivat ohjanneet ja hallinneet elämääni  kääntyivät täysin päälaelleen.
Elämänarvoni alkoivat saada kasvuaan Raamatusta.
Jeesuksen kehoitus "Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi" on läpi Raamatun kulkeva punainen lanka ja tuli myös minun ohjenuorakseni.

Kristillinen kasvatus kotona ja kouluissa kannattaa.  Lasten on hyvä käydä myös pyhäkoulua. Vanhemmille kiitos, jos jaksavat lapsiaan pyhäkouluun viedä ja lähettää.
Uskonnon opetus kouluissa tukee lasten kristillistä kasvatusta, joten opetusta ei missään tapauksessa saisi enää nykyisestä supistaa.
Arvovalinnat tehdään yleensä jo lapsena, seuraten omien vanhempien valintoja.
Usko Jeesukseen on turvallinen perusta elämälle maailman myllertäessä..

"Herra lasten ystävä, sua tahdon kiitellä, sulle annan sydämeni, sulle uskon elämäni. Aamen".
Tälläisen iltarukouksen minä opin omilta vanhemmiltani.Mauno Jouppi, Kristillisdemokraattien kuntavaaliehdokas
NUMERO 79


tiistai 16. lokakuuta 2012Me Kristillisdemokraatit haluamme olla turvallisuuden tekijöitä

Jo perheissä luodaan tavallaan kunnan tulevaisuutta. Siksi onkin tärkeää, että perheet saavat  kasvatustyöhönsä riittävästi tukea.
Kunnan on voitava tarjota perhetyön ja kodinhoidon palveluita perheisiin, jotka ovat senkaltaisen avun tarpeessa.
Kotihoidontuen kuntalisät vahvistavat perheiden valinnanmahdollisuuksia oman lapsen hoidossa ja  kunnallisen päivähoidon laadusta ja riittävästä henkilöstömitoituksesta on huolehdittava.
Myös koulukiusaamiseen on puututtava voimakkaammin jokaisessa koulussa. Lapsella on oikeus turvalliseen koulupäivään.
Opettajille on annettava riittävät valtuudet järjestyshäiriöihin puuttumiseksi. Fyysisestä kouluympäristöstä täytyy pitää huolta, niin että jokainen koulu on homevapaa.

Kunnissa on luotava myös edellytykset hyvälle vanhuudelle.
Ikäihmisten kotona asumista on tuettava panostamalla kotipalveluihin ja omaishoitoon. Laitoshoitoa on kehitettävä arvokkaan ja turvallisen vanhuuden takaamiseksi

Riittävä toimeentulo on kuntalaisen turvallisuudentunteen kannalta keskeistä. Työllisyyden edistämiseksi on tehtävä mahdollinen. Tarvitaan parempia yhteyksiä koulujen ja työelämän välillä sekä paikallisten vahvuuksien parempaa hyödyntämistä.

Kuntien on vahvistettava yrittäjämyönteistä ilmapiiriä ja luotava yrityksille kasvun edellytyksiä. Kunnissa on suunnattava voimavaroja omien tulojen kasvattamiseen eli käytännössä elinkeinopolitiikkaan. Paikallisille yrittäjille on tarjottava todellinen mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin pilkkomalla hankintoja pienempiin osiin.

Tarvitaan aitoa välittämistä lähimmäisestä. Yhteisöllisyyden kokemus luo aineetonta hyvinvointia, jota kunnalla on mahdollisuus vahvistaa esimerkiksi kehittämällä vapaa-ajantoimintoja ja vahvistamalla yhteistyötä seurakuntien ja järjestöjen kanssa.

Sinä olet vaikuttaja, joka äänestät arvopohjasi mukaista ehdokasta.

Minä olen ylläolevan Kristillisdemokraattien vaaliohjelman kannattaja. On kysymys kuntalaisten hyvinvoinnista.

Mauno Jouppi,   Kristillisdemokraattien kuntavaaliehdokas Isossakyrössä
NUMERO 79

maanantai 15. lokakuuta 2012


-Kun ei oo mitään tekemistä, sanovat lapset silloin tällöin.
Lapsilla on aina paljon niin sanotusti "virtaa" reservissä ja toimintaa täytyy olla, ettei aika tule pitkäksi.

Alussa Jumala loi maailman ja kaikki elävät olennot, niin maan päälle kuin vesiin.
Jumala katseli tekemäänsä ja havaitsi sen hyväksi.
Sitten Jumala loi ihmisen kuvaksensa, mieheksi ja naiseksi Hän meidät loi. On kirjoitettu, että olemme Jumalan kuvia, sinä ja minä. Aikamoinen juttu.
Ihmiselle on luotu  halu myös toteuttaa itseään. Meille on annettu erilaisia taitoja.
 Työssä ja harrastuksissa näitä taitoja voi toteuttaa. Isossakyrössä esimerkiksi nuorille on tarjolla monia  mahdollisuuksia. harrastaa.
Jalkapallo, pesäpallo, salibandy, uinti, voimistelu paini,juoksu, hiihto, vain joitakin mahdollisuuksia mainitakseni.
Nuorilla on Isossakyrössä mahdollisuus käydä eri seurakuntien järjestämissä illoissa.
Kunnalta on anottu myös skeittihallia. Nuoret itse ovat aloitteen alulle pariinkin kertaan laittaneet. Vielä ei konkreettista tulosta ole saavutettu. Tarvitaan yhteistä tahtoa päättäjien kesken, että se toteutuu.
Skeittilava ei varmaankaan ole niinkään kallis toteuttaa. Kyseessä ovatkin ennemmin turvallisuus, vartiointi ja huolto.
Kunnalle tulee kuitenkin halvemmaksi järjestää harrastuspaikkoja, kuin antaa nuorten syrjäytyä.
Kaikkiin  erilaisiin harrastuksiin tarvitaan myös vapaaehtoisia vetäjiä.  Heitä onkin kiittäminen, sillä he näkevät runsaasti vaivaa. He kantavat vastuuta nuorista ja innostavat nuoria terveeseen ja mielekkääseen toimimiseen.
Monilla ohjaajilla on oma perhe ja harrastukset, jotka myös tarvitsevat oman aikansa, joten
hatun nosto jokaiselle ohjaajalle ja lasten vanhemmille, jotka kuljettavat nuoriaan harrastamaan. Urheiluseurat ja seurakunta ovat myös kasvattajina ja oikeaan ohjaajina erittäin tärkeitä.
Huolehtikaamme me kaikki Isonkyrön nuorista. Kristillisdemokraateissa me haluamme niin toimia ja tehdä.Yksikin syrjäytynyt nuori on liikaa.

Mauno Jouppi, Kristillisdemokraattien ehdokas kuntavaaleissa Isossakyrössä.
NUMERO 79

Lauantaina elimme, me Isonkyrön Kristillisdemokraattien kunnallisvaaliehdokkaat, hyviä hetkiä kahvin, hätäprätiköiden, kakun, karkkien ja sateen lomassa keskustaan pystytetyn teltan suojissa.
Kunnallisvaalien merkeissä olimme kokoontuneina.
Hyviä keskusteluja saimme jälleen kerran käydä teltalla vierailijoiden kanssa ja tietenkin keskenämme.
 Jo tarjoilemamme pöydän antimet puhuttivat. Kulloinenkin sää on kestoaihe (vrt. satoi melkein koko ajan). Säästä puhuminen tuppaa olemaan sellaista moitiskelua.   Onneksi ei ole ydinsaastetta, eikä sada tulta, eikä tulikiveä. Tämän kun aina muistaisimme.
Keskusteluissa otettiin myös kantaa kuntaliitosten ajankohtaisuuteen  ja liitosten tuomiin muutoksiin. Isonkyrönkin kohdalla selvitykset tehdään melko varmasti kahteen suuntaan: Seinäjoelle  ja Vaasaan. 
Toivottavasti saamme Suomen hallitukselta esityksen sekä kuntaliitoksien, että sosiaali- ja terveydenhoitopalveluiden osalta, ennen kuntavaaleja.
Verojen suuruus on  vaikuttava tekijä kaikessa. Tulevaisuudessa työssä käyvien, lasten ja eläköityvien  lukumäärän suhde muuttuu.
Kuntamme ostaa palveluita jo nyt naapurikunnasta. Kuntalaisten sosiaali-ja terveyspalveluiden on joka tilanteessa toimittava.
Myös kunnan luottamushenkilöiden vastuu kasvaa tulevina aikoina. On neuvoteltava naapurikuntien kanssa yhteisistä palveluiden tuottamisista puolin ja toisin.
Veroäyrin nostosta on puhuttava kuntalaisille ja  kerrottava mihin johtaa huoltosuhteen heikkeminen. Isossakyrössä olemme samassa tilanteessa kaikkien toisten kuntien kanssa. Veroäyrin suuruus vuonna 2020  olisi ennusteiden mukaan lähelle 30% nykymenolla. Mitenkä kuntalaiset siihen suhtautuvat?
Millainen toimintatapa Isonkyrön kunnan  kohdalla olisi se ihanteellisin ja paras tapa pitää huolta asukkaistaan?
Myös  liitos-selvitykset on syytä selvittää erittäin perusteellisesti.
Sanomalehti Pohjalainen jaettiin "joka savuun" ainakin tänne  Isoonkyröön viimeviikolla. Lehden etusivulla kunnanjohtaja Toivola valoi meille kyröläisille uskoa tulevaisuuteen.

Minunkin mielestäni Isonkyrön kuntaa voi kehua hyvistä palveluista, vapaista tonteista, terveydenhoidosta, kouluista ja päiväkodeista.
Toivottavaa myös olisi, että  kylillä asuvien vanhusten kotihoidonpalvelu ja palvelukyydit toimisivat myös jatkossa, koska haluammehan, että Isokyrö pysyy asuttuna ja kukin meistä saa asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan.
Eriarvoiseen asemaan ei ketään saa jättää.
Olen edelleenkin sitä mieltä, että Isokyrö on helmi kaupunkien välissä.
Tai senverran voin mielipidettäni muuttaa, että sanon: Isokyrö on timantti kahden helmen välissä!

Mauno Jouppi, Kristillisdemokraattien ehdokas kuntavaaleissa Isossakyrössä.
NUMERO  79

keskiviikko 10. lokakuuta 2012
Olen Mauno Jouppi, 66 vuotias ja isokyröläinen Kristillisdemokraattisen puolueen kuntavaaliehdokas.
Olen naimisissa (ollut jo 46 vuotta) ja  meillä on kaksi aikuista lasta ja kaksi lapsenlasta ja yksi vävy.
Ammatiltani olen ollut kaivinkoneenkuljettaja ja oma maarakennusfirma minulla oli 15 vuotta.
Siirryin työnantajasta työntekijäksi  toiseen maarakennusfirmaan 1988.
Samana vuonna koin hengellisen heräämisen, joka "suomennettuna" tarkoittaa, että sain tulla uskoon.
Jeesus löysi minut, armahti ja antoi syntini anteeksi.
Melkein koko työurani ajan asuimme Vaasassa.
Vaasassa olin politiikassa mukana Kristillisdemokraattisen puolueen jäsenenä. Toimin mm. teknisessä lautakunnassa, kaupunginvaltuustossa ja kaupunginhallituksen suunnittelujaostossa, sekä vammaisneuvoston jäsenenä ja työllistämistoimikunnan jäsenenä.
Seurakunnassa olen toiminut myös valtuustoissa sekä Vaasassa, että nyt täällä Isossakyrössä
Suomen ev. lut kirkon kirkolliskokouksen jäsenenä toimin 12 vuotta (3 kautta). Jokainen luottamustehtävä on ollut mieluisa ja suuriakin päätöksiä olen toisten jäsenten kanssa voinut vastuullisesti, parhaan tietoni ja taitoni  mukaan, tehdä .
Isossakyrössä olemme asuneet vaimoni kanssa 7 vuotta entisessä kotitalossani Yryselässä.
Isokyröläisillä  on ollut luottamusta minuun ja  tulin valituksi kunnanvaltuustoon edellisissä kunnallisvaaleissa. Sen myötä kunnanhallitustyöskentely on tullut tutuksi ja asioiden kuntalaisten parhaaksi päättäminen on minulle erittäin tärkeää.
Joskus päätökset eivät ole olleet mieluisia, jopa raskaitakin, mutta vaikeatkin päätökset on tehtävä.  Päätöksen teko mieluisissa asioissa on palkitsevaa ja vaikeissa asioissa vahvistavaa, ainakin silloin, kun huomaamme, että olemme onnistuneet päättämään  kuntalaisten asioita parhainpäin.
Luottamushenkilönä olen oppinut sen, että yhteistyössä, yhdessä muiden luottamushenkilöiden kanssa, saa parhaan lopputuloksen. Yksi puu ei pala pesässäkään.
Tuleviin kunnallisvaaleihin lähdin ehdokkaksi, tietäen, että viimeistään tulevalla vaalikaudella on tulossa isoja muutoksia kuntakentässä.
Toivon  että selvitystyötä mahdolliseen kuntayhdistymiseen Isokyrö tekee molempien naapurikuntiensa, sekä Vaasan, että Seinäjoen kanssa, jos ja kun sen aika tulee.
Lähipalvelut ovat erityisen tärkeä osa kuntalaisten elämässä. Sosiaalipalvelut, terveydnehoito, myös kouluterveydenhoito, koulut, päiväkodit, harrastusmahdollisuudet jne. tulee olla kaikkien kuntalaisten saatavilla läheltä.
Vanhuksille tulee varmistaa kotipalvelut ja kuljetukset syrjäisestäkin asuinpaikasta riippumatta.
Me Kristillisdemokraatit olemme myös tehneet aloitteen 5-10 sairaalapaikan  avaamisesta Isonkyrön hoivaosaston yhteyteen.
Emme näe hyvänä sitä, että heikkokuntoisia vanhuksia ja sairaita kuljetetaan edestakaisin  Seinäjoen ja Isonkyrön väliä esimerkiksi suoneenasetettavaa kanyyliä varten, kun omassa kunnassamme on kolme lääkäriä ja ammattitaitoiset hoitajat.
Kunnan itsenäisyys on tulevaisuudessa riippuvainen siitä, minkä verran sadaan valtionosuuksia ja kuinka suuriin veronkorotuksiin olemme suostuvaisia.
Jokaisella meistä on oma "mielisuunta", jos kuntamme on yhdistyyttävä johonkin.
Ehdottomat tosiasiat on otettava huomioon, eikä kukaan tietysti kiellä tunteitakaan mukaanottamista.
Lopputuloksen tulee kuitenkin olla meidän kuntalaisten parhaaksi, eikä vähiten kukkaromme.
Isokyrö on aikamoinen, hieno helmi tässä kahden kaupungin välillä ja sen asukkaille haluan omalta osaltani olla takaamassa hyvät palvelut omassa kunnassa.
Siinäpä tärkeä tehtävä tuleville päättäjille.

Mauno Jouppi Isokyrö
Kristillisdemokraattien ehdokas numero, 79