keskiviikko 17. marraskuuta 2010

Perhe

Suomessa on aikojen saatossa saatu useita parannuksia lapsiperheiden hyväksi.
Paljon on tehty ja paljon on vielä tehtävää perheiden hyvinvoinnin parantamiseksi.
Saavutetuista hyvinvointieduista mainittakoon vain esimerkiksi lapsilisät, äitiys- ja isyyslomat.
Perheiden keskimääräinen lapsiluku avioparia kohti on tilastojen mukaan 1,8 lasta.
Tämä ennakoi väkiluvun melko jyrkkääkin laskua tulevaisuudessa.
Perhekoon kasvaminen olisikin toivottavaa ja hieno asia.
Kuntapuolella voisi asian kannustamiseksi olla esimerkiksi jonkinlainen, "uusi kuntalainen"- rahalahja perheelle ja uudelle tulokkaalle,tai joku muu etuus.
Valtiovallan taholla olisi tehtävä myös entistä enemmän työtä perheiden hyväksi.
Yhteiskunta panostaa runsaasti koulutukseen ja on siinä osittain onnistunutkin.
Suomessa koulutuksen saaneet saattavat lähteä opintojen jälkeen ulkomaille, koulutustaan vastaavaan työhön.
Juuri valmistuneet nuoret ovat perheenperustamisiässä ja heidät olisi saatava pysymään kotimaassa.
Kiinnostavat työpaikat ovat hyvin tärkeitä, etteivät ammattitaitoiset ja koulutetut henkilöt hakeutuisi pois kotimaan työkentiltä.
Verotuksen keventäminen alaikäisten lasten vanhemmilta on yksi vastaantulemisen muoto.
Myöskin toisesta ja useammasta lapsesta tulisi vanhempainvapaata lisätä.
Jos syntyvyys ei kasva, kymmenen vuoden kuluttua suomalainen alkuperäisväestö saattaa olla vähemmistönä omassa kotimaassaan.
Vielä asialle voidaan tehdä jotain.
Perheen arvot kunniaan. Isä, äiti ja lapset, ovat yhteiskuntamme perus-solu.
Lapsissa on tulevaisuus.

lauantai 13. marraskuuta 2010

Kirkolliskokous

Evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous kokoontui viimeviikolla Turussa tekemään päätöksiä kirkon laeista ja opista.
Yli satapäinen joukko kirkollikokousedustajia pohti kirkon tulevia linjoja. Useimmissa päätöksissä esitykset saivat muotonsa ja myös hyväksymisen kohtuullisen yksimielisesti.
Kirkon uskoa ja oppia koskevat asiat tulee kirkollikokouksesa hyväksyä määräenemmistöllä.
Linjanvetoa käytiin parisuhteensa rekisteröineiden, samaa sukupuolta olevien kanssa rukoilemisesta.
Perustevaliokunta antoi mietinnön, jossa sen esityksenä oli, että kirkolliskokous antaa piispainkokoukselle tehtäväksi laatia rukoushetkeen pastoraalisen ohjeen, parisuhteessa samaa sukupuolta olevien kanssa.
Jumalan Sanan sivuun työntäminen johti lopputulokseen, johon ei voi yhtyä.
Kyse oli mietinnöstä, jonka hyväksymiseen olisi mielestäni tarvittu läpimennäkseen määräenemmistö ääniä. Näin ei kuitenkaan toimittu.

Kokouksessa monet Raamatulle uskolliset kokousedustajat toivat puheissaan ja kannanotoissaan esiin sen, mikä on Jumalan tahto.
Raamatun sanan mukaan jokaisen ihmisen puolesta tulee rukoilla.
Jeesus meni aina juuri heidän luokseen, joita yhteiskunta halveksi. Hän tahtoi osoittaa heille heidän arvokkuutensa ja ihmisyytensä.
Jeesus kehotti heitä parannukseen synneistä, sanoen:
-En minäkään sinua tuomitse, mene äläkä vastedes enää syntiä tee.-
Jeesus kutsui seuraamaan itseään. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon.
Homopariliittojen puolesta erityisten rukouskaavan käyttäminen hämmästyttää.
Miksi heille täytyy olla erilaiset käyttäytymisohjeet kirkossa, jossa Jumala on antanut kaikille samat ohjeet pelastukseen ja elämään?
Avioliiton merkitystä ollaan nyt murentamassa. Perheyhteisöä yhteiskunnan perussoluna ollaan hylkäämässä.
Raamattu kehoittaa kunnioittamaan isää ja äitiä, että menestyisimme ja kauan eläisimme maan päällä.
Mitenkä se tapahtuu, jos on kaksi miestä, taikka kaksi naista vanhempina?
Äidin ja isän roolit tahdotaan muokata epänormaaleiksi.
Lapsen oikeus molempiin vanhempiin, isään ja äitiin, heitetään romukoppaan.
Jumalan kehotus jo vanhassa testamentissa on:

-Rakentakaa taloja ja asukaa niissä, istuttakaa puutarhoja ja syökää niiden hedelmiä.Ottakaa itsellenne vaimoja ja siittäkää poikia ja tyttäriä; ottakaa pojillenne vaimoja ja naittakaa tyttärenne, että he synnyttäisivät poikia ja tyttäriä. Lisääntykää siellä, älkää vähentykö- Jeremia 29:5-6

Tuo sama Jumala, Israelin Jumala, on meidänkin Jumalamme.
Raamattu kehottaa tekemään parannuksen ja uskomaan evankeliumin.
Jeesus kutsuu: -Tulkaa minun tyköni kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.-
"Työtätekeväinen " koettaa selviytyä omin neuvoin Jumalan taivaaseen, "Raskautettu" on synnissä elävä, vailla toivoa ja pelastusta oleva ihminen. Jeesus kutsuu kaikkia ottamaan vastaan pelastuksen, uskon kautta Häneen.
Jumala on tasapuolinen kaikille.
Syntiinlankeemus toi synnin jokaiselle tähän maailmaan syntyvälle ihmiselle, mutta Hän antaa anteeksi syntinsä tunnustavalle ja niitä katuvalle.
Kirkon ei pidä johtaa jäseniään harhaan.
Emme saa opettaa vastoin Raamatun opetusta ja päätöksemme on hyvä olla sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa.
Kristityn arvomaailmaa ohjaa Jumalan sana.

Mauno Jouppi, kirkolliskokousedustaja.